Úvod Návod k použití

Návod k použití

ŘETĚZY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZPŮSOB POUŽITÍ
Řetězy a příslušenství se používají k všeobecnému použití např.: vytyčení omezeného prostoru, k zajištění šroubů, závlaček nebo jiných součástí proti možné ztrátě, jako součást reklamních přívěsků, k zavěšení tabulek a ozdobných prvků atd.
Řetězy a příslušenství nejsou určeny k použití dle NV č. 173/1997 Sb. a dle zák. č. 22/1997 Sb. v posledním platném znění.

POZOR: Řetězy a příslušenství nesmějí být umístěny nad prostorem s možným pohybem osob!

ÚDRŽBA
Nevyžadují průběžnou údržbu.

SKLADOVÁNÍ
Skladovat v suchém prostředí s teplotou od 5°C do 40°C bez náhlých změn teplot.

VLASTNOSTI
Řetězy a příslušenství jsou vyrobeny:
a)   z kovů  -  jsou určeny pro použití ve vnitřním prostředí v rozmezí teplot minus 20°C až plus 150°C, nesmí však docházet k náhlým změnám teplot.
b)   z plastických hmot - použití i do vnějšího prostředí v rozmezí teplot minus 20°C až do plus 60°C. Jsou určeny do obyčejného neagresivního prostředí.

LIKVIDACE
Řetězy, příslušenství a obaly se likvidují jako odpad, který není nebezpečný a je recyklovatelný. Též jej můžete zaslat na vlastní náklady naší firmě zpět ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech v posledním platném znění.

ZÁRUKA
24 měsíců od data prodeje.
Záruka se nevztahuje na zboží zkorodované a mechanicky poškozené.